اسراي اهل بيت(ع) در زندان كوفه

در روز سيزدهم محرم سال 61 هجري قمري، اسراي كربلا وارد شهر كوفه شدند.رخدادهاي سيزدهم ماه محرم سال 61 ه- ق در ادامه مي‌آيد:1. اسراي اهل بيت(ع) در مجلس ابن زيادپس از آن‌كه اسرا و سرهاي مقدس شهداي كربلا را در شهر كوفه گردانيدند، ابن زياد در كاخ خود نشست و دستور داد سر مطهر امام حسين (ع) را در برابرش گذاشتند. آن‌گاه زنان و كودكان آن حضرت را به همراه امام سجاد(ع)، در حالي كه به طناب بسته بودند وارد مجلس كرده، در برابر تخت آن ملعون ايستاده نگاه داشتند.2. اسراي اهل بيت (ع) در زندان كوفهپس از مجلس سوم ابن زياد، اهل بيت (ع) را با غل و زنجير وارد زندان كوفه كردند.3. خبر شهادت امام حسين (ع) در مدينه و شامابن زياد به مدينه و شام، نامه نوشت و خبر شهادت امام حسين (ع) را منتشر ساخت.4. شهادت عبدالله بن عفيف"عبدالله بن عفيف ازدي" از اصحاب اميرالمومنين (ع) بود كه در جنگ‌هاي جمل و صفين دو چشم خويش را از دست داده و از آن پس مشغول عبادت بود.او هنگامي كه شنيد پسر زياد به اميرالمومنين و امام حسين عليهم السلام نسبت كذب و دروغگويي مي‌دهد، از ميان جمعيت برخاست و گفت:"ساكت باش اي پسر مرجانه، دروغگو تويي و پدر تو كه به تو اين مقام را داد. اي دشمن خدا، فرزندان پيامبر (ص) را مي‌كشي و در منابر  مومنين اين چنين سخن مي‌گويي؟"ماموران خواستند متعرض او شوند كه با كمك قبيله‌اش به خانه رفت، ولي بعد آمدند و خانه او را محاصره كردند. پس از رشادت‌هاي او و دخترش، دستگير شده و همان‌طور كه از خدا خواسته بود به دست بدترين خلق يعني ابن زياد به شهادت رسيد.منبع:- تقويم شيعه، عبدالحسين نيشابوري، انتشارات دليل ما، 1387

مطالب
مرتبط
ارسال
نظر